Spring til indhold

Internationalt samarbejde

Med Verdensmålene er bæredygtig udvikling blevet en fælles global dagsorden med den private sektor som en central drivkraft. Erhvervslivet spiller en helt afgørende rolle i at nå verdensmålene. Mange virksomheder og investorer kan bidrage med viden, teknologi, innovation og kapital, som bidrager til at løse globale udfordringer. Danida samarbejder derfor med en række centrale internationale aktører og partnere om at fremme erhvervslivets rolle i at indfri Verdensmålene. Gennem internationalt samarbejde og partnerskab fremmer vi de fælles globale mål på tværs af lande og sektorer.

Eksempler på internationalt samarbejde:

World Economic Forum
Som det første land i verden har Danmark indgået en bred samarbejdsaftale med World Economic Forum (WEF) for at fremme partnerskaber og progressive samfundsløsninger på globale udfordringer inden for bl.a. klima, ligestilling og arbejdsmarkedet.

World Benchmarking Alliances
Danmark støtter World Benchmarking Alliances arbejde med at måle og rangliste større virksomheders bidrag til Verdensmålene. Initiativet skal bidrage til øget gennemsigtighed for virksomheder, investorer og borgere samt sikre konkurrencedrevne incitamenter til at styrke den private sektors bidrag til Verdensmålene.

FN Global Compact
Danmark støtter FN Globals Compacts arbejde med at fremme ansvarlighed i erhvervslivet og skabe en global bevægelse blandt virksomheder og deres partnere for at indfri verdensmålene. Global Compact sætter bl.a. fokus på de forretningsmuligheder, Verdensmålene rummer og fremmer de ti principper, som udgør fundamentet for Global Compact. Principperne bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption og udgør et godt udgangspunkt, når virksomheder skal arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed. Læs mere her. Global Compact har også et dansk netværk.

Sustainable Trade Initiative (IDH)
Danmark støtter organisationen Sustainable Trade Initiative (IDH), som med succes samler virksomheder og offentlige partnere om at adressere udfordringer og styrke bæredygtighed i alle led af virksomhedernes forsyningskæde fra jord til bord. IDH har fokus på produkter som kaffe, kakao, blomster og bomuld, der produceres i udviklingslandene i Afrika, Asien og Latinamerika og handles internationalt, inden de når forbrugere i Danmark og resten af EU. Som noget nyt arbejder IDH også for en helheldsorienteret tilgang til udsatte landskaber som Mau-skoven i Kenya eller Matto Grosso sletten i Brasilien. Alt sammen i tæt parløb med danske og multinationale virksomheder. Læs mere her.

International Finance Corporation
Danmark samarbejder med International Finance Corporation (IFC) om at mobilisere privatsektorbidrag til bæredygtig udvikling ved at fokusere på innovative forretningsmodeller. Samarbejdet sigter bl.a. mod at finde nye teknologiske løsninger, der adresserer klimaudfordringer med særligt fokus på internationale og nationale udfordringer indenfor energiforsyning, industri og fødevareproduktion. Samarbejdet omfatter også muligheder for at mobilisere finansiering til små og mellemstore virksomheder, bl.a. i skrøbelige og konfliktramte lande.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk